NASZ ZESPÓŁ

Bartłomiej Czyż

Radca Prawny – Komplementariusz

Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej spółek i grup kapitałowych. Były szef kancelarii wewnętrznej (in-house) jednej z wiodących grup kapitałowych na rynku świętokrzyskim oraz były członek zarządów spółek z branż budowlanych, produkcyjnych, handlowych i inwestycyjnych.

Specjalizuje się w przygotowywaniu i przeprowadzaniu procesów inwestycyjnych, również we współpracy z firmami doradczymi i audytorskimi z Wielkiej Czwórki. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w prawie korporacyjnym przy przeprowadzaniu przekształceń, podziałów, łączeniu spółek związanych z optymalizacją odpowiedzialności właścicielskiej, podatkowej i zarządczej (operacyjnej).

Tomasz Rokicki

Radca Prawny – Komplementariusz

Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy prawnika, które zdobył między innymi podczas obsługi prawnej takich podmiotów jak: spółki budowalne, deweloperskie i produkcyjne.

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianego prawa budowlanego i własności lokali (w tym z zakresu tzw. „ustawy deweloperskiej”). Zajmuje się również doradztwem prawnym w zakresie pomocy prawnej przy zawieraniu kontraktów, których przedmiotem jest obrót towarami oraz usługami o charakterze międzynarodowym na obszarze Unii Europejskiej jak i poza nią m.in. na terenie Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Algierii, Chin.

Jacek Czyż

Radca Prawny – Komplementariusz

Radca Prawny, absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (specjalność historia społeczno – ekonomiczna) oraz absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Doświadczenie w zawodzie zaczął zdobywać podczas pracy w spółce windykacyjnej. Pracował również dla spółki prowadzącej ogólnopolskie sieci handlowe oraz świadczył obsługę prawną dla podmiotów z sektora produkcyjnego.

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie odzyskiwania wierzytelności na drodze sądowej oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Zajmuje się również doradztwem prawnym w zakresie objętym Ustawami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ochronie konkurencji i konsumenta.

Bartłomiej Kamiński

Adwokat - Dyrektor Kancelarii

Absolwent wydziału prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach. Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach znajdujących się na terenie Krakowa oraz Kielc. 

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego i karnego, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia sporów przeciwko podmiotom rynku finansowego i ubezpieczeniowego (w tym w sporach z bankami w związku z tak zwanymi „kredytami frankowymi”). 

Piotr Palacz

Radca Prawny

Absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach znajdujących się na terenie Katowic oraz Kielc.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz karnego, w tym karno-skarbowego. 

Kamil Łukasik

Adwokat

Absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach. Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach znajdujących się na terenie Warszawy oraz Kielc.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz karnego, w tym karno-skarbowego, a także prawa administracyjnego, w szczególności postępowań związanych z realizacja inwestycji w branży Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). 

Paulina Kania

Radca Prawny

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego i rodzinnego.

Małgorzata Grabda-Sala

Radca Prawny

Absolwentka wydziału prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz wydziału prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy prawnika, które zdobywała w świętokrzyskich spółkach budowlanych.

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie umów, w szczególności umów o roboty budowlane, prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego.

Marzena Walczyk

Aplikant Radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz kurs Kadry i płace w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział w Radomiu. 

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze kadr i płac.

Obecnie aplikantka II roku aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. 

Alicja Radziejewska-Nogaj

Prawnik - Kierownik biura

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W 2023 roku uzyskała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.

Specjalizuje się w procesach związanych ze sprawami korporacyjnych spółek prawa handlowego, w szczególności w zakresie rejestracji zmian przedmiotowych i podmiotowych spółek prawa handlowego.

Anna Ślusarczyk

Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe m.in. z zakresu Mediacji i innych metod alternatywnego rozwiązywania sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Akademię Spółek – w zakresie funkcjonowania spółek handlowych w ujęciu prawno-ekonomicznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Aktualnie doktorantka z zakresu nauk prawnych (temat pracy doktorskiej: Dostosowanie prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej w zakresie mediacji).


Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze biznesu i doradztwa prawnego. Prowadzi również mediacje w sprawach rodzinnych i gospodarczych.

Patrycja Czyż

Prawnik; Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach (kierunek administracja) oraz Absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach (kierunek prawo). 

Praktyczne doświadczenie w dziedzinie ochrony danych osobowych zdobyła wdrażając RODO zarówno w państwowych instytucjach centralnych, jak i sektorze prywatnym. Obecnie, jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych osobowych w kilkunastu podmiotach na terenie całego kraju. Posiada bogate doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Zajmuje się edukacją Inspektorów ochrony danych osobowych. 

Tadeusz Czyż

Radca Prawny – Konsultant

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Wydział Górniczy oraz Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Prawa. Mgr inż. górnik. Posiada stopień Dyrektora Górniczego. Były nadinspektor górniczy i były radca prawny Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach. 

Posiada trzydziestoletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym m.in. z sektora górniczego, medycznego.