OPTYMALIZACJA WŁAŚCICIELSKA

Nasza Kancelaria specjalizuje się także w zakresie optymalizacji właścicielskiej prowadzonej działalności. Oferujemy doradztwo przy wyborze optymalnego rodzaju działalności (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki handlowe), uwzględniając aspekty biznesowe, podatkowe i prawne, związane ze specyfiką danej branży. Naszą pomoc kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy chcą posiadać stabilną strukturę biznesową, przejrzyste opodatkowanie oraz tych, którzy napotkali różne kłopoty.

W naszej Kancelarii stawiamy na indywidualne podejście do każdego klienta. Rozpoczynamy naszą współpracę od gruntownej analizy Twojej sytuacji biznesowej i planów dalszego rozwoju. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować nasze doradztwo do Twoich konkretnych potrzeb oraz celów, w dłuższej perspektywie czasowej. Doradzając przy wyborze formy prowadzenia działalności dbamy o bezpieczeństwo właściciela i osób zarządzających, starając się jednocześnie ograniczyć wpływ obciążeń finansowych na osiągany zysk.

W czym pomagamy?

  • Doradzamy w optymalizacji, poprzez merytoryczne wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych, uwzględniając wpływ podatków i innych obciążeń publicznoprawnych, wykorzystując ułatwienia, które są przewidziane w ustawach. 
  • Staramy się, działając w granicach przewidzianych przepisami, zminimalizować obciążenie publicznoprawne, które dotyczą przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), prawnych (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT). 

Zespół naszych prawników na bieżąco śledzi zmiany w przepisach podatkowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom najbardziej aktualne i dogodne rozwiązania.

Ponadto nasza pomoc prawna uwzględnia każdorazowo długofalowe strategie planowania finansowego, abyś miał pewność, że Twoje przedsiębiorstwo rozwija się w zrównoważonym tempie, unikając niepotrzebnych ryzyk.

Czym tak właściwie jest optymalizacja właścicielska?

Planowanie strategii właścicielskiej, nie jest unikaniem opodatkowania, lecz optymalizacją działalności przedsiębiorstwa i wsparciem przy wyborze jak najbardziej odpowiednich form opodatkowania. Przykładowo, w prawie polskim nie ma żadnego przepisu, który wprost stanowi, że należy prowadzić działalność w sposób jak najbardziej obciążony różnymi daninami publicznoprawnymi. W ten sposób minimalizacja takich obciążeń jest legalna, a środki zaoszczędzone na podatkach, daninach i opłatach mogą zostać przeznaczone, na przykład na rozwój przedsiębiorstwa. Oferowane przez Kancelarię zminimalizowanie wszelkich obciążeń, wiąże się z rozsądnym i świadomym wykorzystaniem przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz przyjęciem rozwiązań prawnych czy gospodarczych, które umożliwiają osiągnięcie celu ekonomicznego przy możliwie najmniejszym obciążeniu finansowym. Niezależnie od powyższego, Kancelaria pomaga w zaplanowaniu i przeprowadzeniu procesów związanych z udziałem inwestorów, tj. osób trzecich, w planowanych działaniach przedsiębiorstwa, w taki sposób, aby spełnić założenia dotychczasowych właścicieli w zakresie np. kontroli nad posiadanym przedsiębiorstwem, podziałem zysków, czy też wyjściem inwestora lub dotychczasowego właściciela z prowadzonej inwestycji.

Kancelaria, w ramach prowadzonych procesów, zapewnia również wsparcie w sprawach administracyjno-prawnych, w tym podatkowych. Reprezentujemy naszych klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.