OBSŁUGA FIRM I SPÓŁEK

Obsługujemy firmy i spółki z całej polski. Współpracujemy zarówno z małymi i średnimi przedsiębiorstwami jak i dużymi korporacjami, oferując obsługę prawną na zasadzie stałej współpracy lub realizując pojedyncze zlecenia. Nasz zespół posiada ugruntowaną wiedzę prawniczą, która jest na bieżąco uzupełniana o wszelkie zmiany prawne. Wiemy, że prowadzenie firmy bardzo często związane jest z podporządkowaniem się  zmieniającym się przepisom prawnym. Dlatego, nasza Kancelaria jest przygotowana na wszelkie okoliczności.  Nasz zespół zajmuje się m.in. sprawami związanymi z ochroną danych osobowych (RODO), bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), bazami danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), centralnym rejestrze beneficjentów rzeczywistych (CRBR), przepisami przeciwpożarowymi, uzyskaniem zezwoleń, certyfikatów czy koncesji.

 

Odpowiednia obsługa prawna firm i spółek gwarantuje poczucie bezpieczeństwa, zabezpieczenie od strony prawnej, które jest niezbędne, aby biznes funkcjonował prawidłowo i przynosił zyski. 

 

Na czym polega obsługa prawna?

Realizowana przez naszą Kancelarię obsługa prawna polega na podejmowaniu szeregu kluczowych działań na różnym etapie działalności:

 • zapewniamy pomoc już na etapie tworzenia firmy czy spółki prawa handlowego. 

 • na wstępie doradzamy w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności – jednoosobowej działalności gospodarczej, osobowej lub kapitałowej spółki prawa handlowego. 

 • zajmujemy się całym procesem rejestracji  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), dbając, aby rejestracja przebiegła w sposób prawidłowy i sprawny. 

 • zajmujemy się przygotowaniem umów założycielskich, umów wspólników oraz występujemy o koncesje i licencje. Zapewniana przez nas obsługa prawna umożliwia prowadzenie dokumentacji przez firmy w sposób zgodny z przepisami prawa.

W ramach bieżącej obsługi prawnej spółki:

 • prowadzimy posiedzenia zarządów, rad nadzorczych i zgromadzenia wspólników,

 • zajmujemy się tworzeniem umów spółek oraz zmianami – statutów, regulaminów i uchwał,

 • doradzamy w zakresie rejestracji oddziałów, przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń,

 • sporządzamy umowy, opinie i analizy prawne, 

 

Obsługa prawna spółek nie polega wyłącznie na rozstrzyganiu bieżących wątpliwości prawnych oraz sporządzeniu i opiniowaniu umów. Nasze działania mają na celu zwiększenie zysku z prowadzonego przedsiębiorstwa. 

 

W ramach bieżącej obsługi prawnej firmy:

 • przygotowujemy ekspertyzy i opinie, 

 • opracowujemy analizy prawne, 

 • projekty umów i kontraktów, 

 • przygotowujemy akty wewnętrzne takie jak regulaminy czy uchwały,

 • prowadzimy negocjacje, 

 • reprezentujemy firmę przed organami administracji, organami podatkowymi lub egzekucyjnymi. 

Oferowaną przez nas obsługę prawną cechuje pełen profesjonalizm i wsparcie, aby działalność firm i spółek była prowadzona w sposób transparentny, czyli zgodny z obowiązującym prawem.