KREDYTY FRANKOWE

Jedną z głównych specjalizacji Kancelarii jest prowadzenie spraw w zakresie sporów wynikających z tzw. umów frankowych. 

Nasz zespół składający się z adwokatów i radców prawnych ma kilkunastoletnie doświadczenie w kompleksowej i profesjonalnej obsłudze sporów frankowych. Wśród naszych specjalistów każdy kredytobiorca znajdzie rzetelne doradztwo i właściwe podejście na każdym etapie sprawy sądowej. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju i występujemy z powództwem przeciwko wszystkim bankom, które udzielały kredytów frankowych w Polsce. 

 

Reprezentujemy kredytobiorców w procesach sądowych przeciwko bankom w sprawach:

  • o unieważnienie umów kredytów denominowanych oraz indeksowanych do CHF, 

  • o zwrot uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych,

  • o zapłatę powstałych nadpłat wskutek stosowania przez banki klauzul niedozwolonych. 

 

Przyjmujemy sprawy na każdym etapie sporu z bankiem: w postępowaniu przedsądowym,  po wytoczeniu przez kredytobiorcę lub kredytodawcę powództwa względem banku, w postępowaniu sądowym czy już na etapie chęci zawarcia ugody. 

Cechuje nas pełne zaangażowanie, indywidualne podejście do każdego klienta oraz najwyższa staranność, która jest absolutnie niezbędna przy prowadzeniu spraw z zakresu kredytów frankowych. Dbamy również o to, aby każdy kredytobiorca był reprezentowany przez nas w  należyty sposób.

 

Jesteśmy świadomi, że sprawy frankowe to często szczególnie skomplikowane postępowania. W związku z tym wspieramy klienta od pierwszej konsultacji aż do uzyskania prawomocnego wyroku. Przez cały proces dbamy o wszelkie formalności dotyczące złożenia pozwu wraz z kompletem dokumentów, przebiegu procesu frankowego oraz przygotowujemy kredytobiorców merytorycznie na każdą rozprawę. Krok po kroku przedstawiamy przebieg postępowania w sądzie i przedstawiamy jakich pytań mogą się spodziewać podczas przesłuchania. 

 

Klienci mogą liczyć na naszą pomoc na każdym etapie sprawy w szczególności: 

  • w rozmowach przedsądowych z bankiem, 

  • podczas całego procesu sądowego z bankiem,

  • po procesie w rozliczeniu z bankiem.

 

Jakich działań możemy się podjąć:

  • przeanalizujemy treść umowy kredytu oraz okoliczności, które miały miejsce w trakcie jej zawierania,

  • sprawdzimy jaki kredyt posiadasz – kredyt indeksowany czy  denominowany,

  • wypracujemy stanowisko w sprawie i ustalimy żądanie procesowe – unieważnienie umowy kredytu lub odfrankowienie kredytu.   Dzięki temu ocenimy szanse w procesie oraz sprawdzimy jakie korzyści prawne i finansowe będzie miał spór z bankiem.