Klient indywidualny

Kancelaria zajmuje się pomocą prawną osobom poszkodowanym w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień (w tym w związku z wypadkami komunikacyjnymi, błędami lekarskimi, awariami w lokalach mieszkalnych i użytkowych).

Kancelaria oferuje przygotowywanie pism procesowych (pozwów, wniosków) w sprawach gospodarczych i cywilnych. Prowadzenie obrony procesowej (zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciwy, odpowiedzi na pozwy).

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach procesowych i nieprocesowych w sprawach gospodarczych i cywilnych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Kancelaria zajmuje się sprawami związanymi z zabudową działek osób prywatnych, ich przeznaczeniem w aktach planowania przestrzennego, jak też sprawami legalizacji samowoli budowlanej, odszkodowań planistycznych, itp.  

Oferowane przez Kancelarię usługi w sprawach rodzinnych i spadkowych dotyczą m.in. spraw o rozwód, o uregulowanie opieki nad małoletnimi dziećmi, o alimenty, o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, czy też spraw o podział majątku.